Algemene-voorwaarden

ALGEMEEN

De bestellingen kunnen online of telefonisch geplaatst worden.
Wij geven de voorkeur aan online bestellingen om spraakverwarring te voorkomen. Bestellingen zijn pas geldig indien wij u een bevestiging per mail gestuurd hebben. Voor het plaatsen van een bestelling hebben we volgende gegevens nodig: naam, emailadres, telefoonnummer & bij levering ook adresgegevens.

De klant brengt al het leeggoed afgewassen terug. Niet afgewassen schotels, verlies of gebroken materiaal worden in rekening gebracht door middel van inhouden van waarborg.

PRODUCTEN EN PRIJZEN

Alle gerechten op de website zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de gerechten aan te brengen, als gevolg van een leveringsprobleem of de creativiteit van de koks.

We doen onze uiterste best om de website zo goed mogelijk up-to-date te houden & zo snel mogelijk aan te geven wanneer een product uitverkocht is. Toch is het niet onmogelijk dat een bestelling deze handeling net kruist. Uiteraard zullen wij ten allen tijden verwittigen indien een gerecht van uw bestelling niet (meer) beschikbaar is.

Bij bestelling van gerechten van een dag zelf, is er de mogelijkheid om te kiezen uit de formaten klein, normaal & groot. Eens de gerechten klaargemaakt zijn en geschept in normale porties, is dit niet meer te veranderen. Tijdig bestellen is dus zeker een must voor aangepaste formaten. Indien een gerecht besteld wordt van een of meerdere dagen ervoor, gaat het altijd om normale porties.

De prijzen zijn geldig op de dag waarop ze op onze website aangeboden worden & kunnen door ons aangepast worden indien ingrediënten veranderen (in prijs). De BTW- bedragen die worden toegepast zijn in geval van levering of afhaling van gerechten, 6%. Er wordt 21% in rekening gebracht bij alle andere goederen en prestaties zoals dranken, leveringskosten,…

Betaling gebeurt steeds meteen bij afhaling of levering.

ANNULERING

Annulering van een bestelling voor 11 uur diezelfde dag kan gratis, vanaf dat moment behouden we ons het recht voor om de bestelling al dan niet volledig aan te rekenen.

LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

De plaats van levering is deze van het leveringsadres dat doorgegeven werd bij bestelling.

Onze chauffeur doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de producten binnen de aangeduide levertermijn geleverd worden. De Verswinkel kan         echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen door overmacht.

Bij levering moet er altijd iemand aanwezig zijn om de bestelling aan te nemen & contant, liefst zo gepast mogelijk, af te rekenen. Eventuele waarborgen kunnen naargelang de situatie bijgeteld of afgetrokken worden.

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op iedere offerte, bestelbon, factuur, levering en bestelling bij en op iedere overeenkomst gesloten met De Verswinkel

Alle geschillen, zonder uitzondering, met betrekking tot of voortvloeiende uit alle overeenkomsten gesloten met De Verswinkel worden beheerst door het Belgische recht en zullen exclusief beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen.

 

Nieuwsbrief

Laat hier je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van onze nieuwtjes.